Vår 3D printer

I den här skrivaren kan vi förse kunder med produkter i olika typer av plast och gummimaterial.
Utskriftsstorlek upp till hela 1000x1000x500mm. Den här satsningen är helt i linje med vår vilja att
ligga i framkant när det gäller teknik.
Ni är välkomna med både färdiga 3D filer samt handskisser för framställning av färdig produkt.