Massaugnen tar plats

Plåtson bygger just nu en ny hall för massaugnen på Scania.