Industriservice

Det krävs bred kompetens och uppfinningsrikedom för att kunna leverera på topp i uppdragen inom industriservice. Med kort varsel och hög servicegrad finns vi till hands för våra kunder. Projekten varierar från större ombyggnationer till att ta fram hjälpmedel i produktionen. Även uthyrning av personal ingår i vårt koncept, om önskemål finns.

Vår industriservice föddes genom ett omfattande samarbete med Scania. Idag är det en egen, framgångsrik avdelning som bidrar till att effektivisera och skapa lösningar i kundernas produktion.

Exempel på industrier vi arbetar åt är, Scania, Dynamite, BeGe Industrier, BeGe Bil, Barnängens och Press Kogyo.

Stålarbeten Plåtson
Plåtarbeten Scania Plåtson
Industriservice Plåtson

3D-scanning

Världsledande automatiserad 3D-mätning med stora möjligheter! Noggrann mätning av precisionskrävande objekt på ett mycket tidseffektivt sätt. Realtidsuppföljning och mätdata tillgänglig för kund 24 – 7 hos oss.

Plåtson

”Vi arbetar åt många industrier som till exempel Scania, Dynamate, BeGe Industrier, BeGe Bil, Press Kogyo med flera”

Pär Henriksson, Plåtson

Kontakt Industriservice

Pär Henriksson Plåtson

Pär Henriksson

Platschef Industriservice
Industriservice
par.henriksson@platson.se
tel. +46 (0) 70-816 40 61

Sarju Roth Plåtson

Sarju Roth

Arbetsledare Industriservice
Industriservice
sarju.roth@platson.se
tel. +46 (0) 73-501 19 83