Vi erbjuder våra kunder snabb och flexibel service i alla våra verksamhetsgrenar.

Uppdragen har väldigt stor variation och våra kunder är geografiskt utspridda och finns inom industri- och byggsektorn såväl som privatpersoner. Vårt företag är starkt tack vare våra drygt 70 medarbetare, i Oskarshamn och Västervik, som visar sin kompetens och yrkesskicklighet.

Certifikat Plåtson

En certifiering är ett sätt att säkerställa att vi arbetar på ett säkert och effektivt sätt utifrån rådande krav och lagstiftning.

Vi på Plåtson ser en certifiering som en investering och något som tar vår verksamhet till nästa nivå. Vi låter oss granskas av ett ackrediterat certifieringsorgan, denna granskning sker utifrån en viss standard (som ISO 9001 och ISO 14001) eller vissa föreskrifter (som AFS 2001:1). Vi höjer lönsamheten och stärker våra rutiner och inte minst vår konkurrenskraft på marknaden.

Kontakt

Våra certifikat

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 3834-2:2005
  • EN 1090-12009+A1:2011
Bill & Rosa
På bilden: Bill Sturesson & Ulf Rosengren.

HISTORIEN OM PLÅTSON

Redan från ett tidigt stadium hade Plåtson viljan att vara ett företag med bredd och som vilar på flera ben.

Inledningsvis var företaget ett renodlat plåtslageri för att senare utvecklas med ytterligare verksamheter.

I samband med flytten från Oskarshamns centrum ut till stadens västra industriområde gavs möjligheter att expandera både i antal anställda och fler verksamhetsgrenar. Plåtson har fortsatt att växa och utvecklas tillsammans med kunder och leverantörer och är idag drygt 60 anställda.

Kontakt
Bill Sturesson Plåtson

Bill Sturesson
VD Plåtson

Delägare

Erik Hjelm Plåtson

Erik Hjelm
Platschef Oskarshamn

Delägare

Marcus Hellens Plåtson

Marcus Hellens
Produktionschef Oskarshamn

Delägare

Johan Rosengren Plåtson

Johan Rosengren
Platschef Västervik

Delägare

Söker du en pålitlig samarbetspartner?