Portar till Kalmars nya brandstation

Plåtson har levererat och monterat portar till Kalmars nya brandstation.
Beställare av uppdraget är Hansa Bygg och det är Plåtsons största uppdrag vad gäller portar.
Det har varit ett starkt år med portar där försäljningen ökat. Ett bra kvitto vad gäller konkurrens-
kraft och professionalitet.