Kvalitet & Miljö

MMM...:Home/Om oss/Kvalitet & Miljö

Under hösten 2012 blev Plåtson certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Certifieringen innebär bland annat att företaget fått struktur på dokumentationen av verksamheten, lägre miljö- och hälsorisker, bättre arbetsmiljö, tydligare samarbeten med leverantörer och en ökad kunskap om företagets flöden och processer.

Certifikat-2012-Platson