Historia

MMM...:Home/Om oss/Historia

Företaget startades i liten skala 1982 av Bill Sturesson, Ulf Rosengren och Lasse Lindersson. Redan från ett tidigt stadium hade Plåtson viljan att vara ett företag med bredd och som vilar på flera ben. Inledningsvis var företaget ett renodlat plåtslageri för att senare utvecklas med ytterligare verksamheter.

I samband med flytten från Oskarshamns centrum ut till stadens västra industriområde gavs möjligheter att expandera både i antal anställda och fler verksamhetsgrenar. Plåtson har fortsatt att växa och utvecklas tillsammans med kunder och leverantörer och är idag drygt 60 anställda.

Företaget ägs idag av Bill Sturesson, Johan Rosengren och Erik Hjelm. Kunder och uppdrag finns i huvudsak i sydöstra Sverige med utgångspunkt från kontoren i Oskarshamn och Västervik.